News

En Prästmans Krigsdagbok

Anders Gustaf Klosterbergs minnen från Napoleonkrigen 1813-1814

SEK 250

Klara Johanson Dagbok. Andra delen 1926-1948

Utgiven genom Ingrid Svensson

SEK 250

Klara Johanson Dagbok. Första delen 1912-1925

Utgiven genom Ingrid Svensson

SEK 250

Från dansk krigstjänst 1848-1849

Gustaf Envalls dagbok och Carl Fredrik Wilhelm Gripenbergs berättelse

SEK 250

G. A. Gripenberg. Utges i tre delar, sålda tillsammans

Dagbok 1943, 1944 samt 1945-1946

SEK 300

Hans Järta och Bror Emil Hildebrand

Brevväxling åren 1834-1847

SEK 250

Presidenten Fredrik Åkermans PM

Dagboksanteckningar 1841-65

SEK 200

Överkammarherrens journal 1778-1826

Ett gustavianskt tidsdokument

SEK 200

Metta Magdalena Lillies dagbok 1737-1750

En västgötsk släktkrönika

SEK 200