Nyheter

En Prästmans Krigsdagbok

Anders Gustaf Klosterbergs minnen från Napoleonkrigen 1813-1814

250 kr

Klara Johanson Dagbok. Andra delen 1926-1948

Utgiven genom Ingrid Svensson

250 kr

Klara Johanson Dagbok. Första delen 1912-1925

Utgiven genom Ingrid Svensson

250 kr

Från dansk krigstjänst 1848-1849

Gustaf Envalls dagbok och Carl Fredrik Wilhelm Gripenbergs berättelse

250 kr

Hans Järta och Bror Emil Hildebrand

Brevväxling åren 1834-1847

250 kr

Presidenten Fredrik Åkermans PM

Dagboksanteckningar 1841-65

200 kr

Överkammarherrens journal 1778-1826

Ett gustavianskt tidsdokument

200 kr

Metta Magdalena Lillies dagbok 1737-1750

En västgötsk släktkrönika

200 kr