Om samfundet

I en tid av brytning mellan traditionella utgivningsformer och digitala medier fortsätter samfundet att med sin verksamhet främja forskning och historiska intressen.

http://kungligasamfundet.se