Dag Hammarskjöld Ungdomsårens vittnesbörd

Tryckt bok

Köp för 200 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Dag Hammarskjöld Ungdomsårens vittnesbörd

Brev och anteckningar 1925-1931

ISBN
9185104272
Inbunden
198 sidor
Utgiven
2001
Språk
swe

Karl E. Birnbaum

Pris från 200 kr

Kungl. Samfundets handlingar, nr 23

Den postumt utgivna dagboken ”Vägmärken” har varit – och förblivit – den främsta källan till kunskap om Dag Hammarskjölds person. Under det senaste årtiondet har emellertid nytt källmaterial blivit tillgängligt som belyser Hammarskjölds liv. Det handlar framför allt om dokument från ungdomsåren i slutet av 1920-talet.

Denna volym innehåller de viktigaste av dessa handlingar, nämligen de många breven till de två närmaste vännerna från studietiden i Uppsala: Rutger Moll och Jan Waldenström. Breven ger goda inblickar i den unge Dag Hammarskjölds vardagsmiljö och i hans inre utveckling under viktiga år av hans liv, i en process som han ibland benämnt ”människoblivandet”. Detta nya källmaterial både kompletterar och nyanserar helhetsbilden av människan Dag Hammarskjöld och ökar vår förståelse av de ideal som präglade hans gärning som ämbetsman och som Förenta Nationernas generalsekreterare.