Från dansk krigstjänst 1848-1849

Tryckt bok

Köp för 250 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Från dansk krigstjänst 1848-1849

Gustaf Envalls dagbok och Carl Fredrik Wilhelm Gripenbergs berättelse

ISBN
9789151989655
Inbunden
219 sidor
Utgiven
2021
Språk
swe

Lars Ericson Wolke (red.)

Pris från 250 kr

Kungl. Samfundets handlingar, nr 43

Åren 1848-1850 utkämpade Danmark det första slesvigska kriget mot tyska nationaliteter i de danskstyrda hertigdömena Schleswig och Holstein samt dessas allierade från olika tyska stater, främst Preussen. Under inflytande av skandinavismen deltog 243 svenska frivilliga i kriget på dansk sida, och åtta av dessa stupade. Två av dessa frivilliga var studenten Gustaf Envall och artilleriofficeren Carl Fredrik Wilhelm Gripenberg, som båda har lämnat intressanta vittnesbörd om sina upplevelser i Danmark. Envall förde en dagbok under tiden som frivillig, medan Gripenberg skrev en berättelse efter hemkomsten till Sverige.
Genom deras båda texter får vi inblickar i två helt olika personligheter, och hur de upplevde vardagen i dansk uniform, både i strid och under mera lugna förhållanden. Båda författarna är goda iakttagare och delar med sig av sina synpunkter på stort och smått. Genom deras förmedling levandegörs en rad människor och miljöer i 1840-talets Danmark.